Z przyjemnością informujemy Państwa, iż bankiem finansującym naszą inwestycję jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.