Dziękujemy bardzo firmie ERBUD SA za zamknięcie stanu surowego II etapu Osiedla Olimpijczyków. Tym samym firma ta zakończyła swoją pracę i z końcem czerwca przekazała plac budowy nowemu wykonawcy generalnemu firmie INTERBUD SA. Obecnie na budownie trwają prace wykończeniowe obu budynków realizowane już rzez INTERBUD SA.